Importera, ta med växter och blommor från Thailand


Att ta med växter och blommor från Thailand till Sverige

Växter från Thailand

Det finns en hel del som gärna vill ta med sig växter eller blommor från Thailand till Sverige. Vill man detta finns det en hel del att tänka på innan.
De regler som finns är till för att dels förhindra växtskadegörare och dels för att skydda utrotningshotade arter.
Nedan redogör vi vad som behöver göras innan införsel av växter eller blommor från Thailand.

1) Vad gäller orkidéer och andra växter från Thailand, oavsett om de ingår i handbagaget eller i incheckat bagage, så måste både växten och eventuellt medföljande jord / odlingssubstrat åtföljas av ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate). Detta för att import från länder utanför EU (t.ex. Thailand) av växter avsedda för vidare odling (gäller alla arter och alla växtdelar utom fröer) kräver ett sundhetscertifikat. Sundhetscertifikatet intygar att växten, och medföljande jord, är fri från allvarliga skadegörare och sjukdomar.
Jorden behöver alltså inte nödvändigtvis avlägsnas, bara det kan intygas att den är växtskyddsmässigt sund.

Du ansöker om sundhetscertifikat hos växtskyddsmyndigheten (Plant Protection Service) i ursprungslandet och betalar där en viss avgift (motsvarande vid export från Sverige kostar 300 kr). För Thailand gäller följande växtskyddsmyndighet:
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
3 Rajadamnern Nok Avenue
Bangkok 10200
Thailand
Tel: (+66) 2 280 3902 or 2 281 0698
Fax: (+66) 2 2801542
E mail: tasanee@acfs.go.th

När växten förs in i Sverige ska sundhetscertifikatet visas upp i tullen och kontrolleras av Tillsynsenheten, varvid en växtskyddsavgift (lägst 250 kr) utgår. Importen ska anmälas till något av Tillsynsenhetens kontor (närmast den plats där importen sker).
Tillsynsenheten nås på följande telefonnummer: Stockholm 08 722 86 95, Alnarp/Malmö 040 53 66 30, Helsingborg 042 18 99 70 och Göteborg 070 53
29147 (se också http://www.sjv.se/amnesomraden/vaxtmiljovatten/vaxtinspektionen/kontakt).

(Kommersiellt verksamma importörer ska registreras hos växtinspektionen och få ett officiellt registreringsnummer.)

2) Vissa växter är utrotningshotade och därför upptagna på CITES konventionens listor. För vissa CITES växter råder importförbud, andra får dock importeras till Sverige förutsatt att du har CITES tillstånd för detta. Orkidéer är också CITES reglerade. Därför bör du kontakta enheten för sällskapsdjur (Avdelningen för djurskydd och hälsa på Jordbruksverket) på tel. 036 155859 (Michael Diemer) eller 036 155145 (Ernst Mehnert) för vidare info och eventuella tillstånd.

Tack till Anja Björnsson på Statens Jordbruksverk, Växtinspektionen för ovanstående information.