Att bli munk i Thailand. Munkceremoni i Thailand


forts. munkceremoni. Sida 3

Munkceremoni i templet Munkkläderna på plats

De nyblivna munkarna tar emot gåvor på väg ut från templet.
Efteråt blir det måltid i hemmet där den nyblivna munken måste sitta och äta sin första måltid som munk själv.

Gåvor till munkarna Måltid i hemmet
« Föregående sida